MEDROCO MEDİKAL ROBOTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Medroco 2021 yılında Tübitak Bigg desteğiyle kurulmuş bir girişimdir. Sağlık, iyi yaşam ve spor sektörlerine yönelik, oyunlaştırma destekli ve ev ortamında kullanılabilen robotlar, giyilebilir teknolojiler ve cihazlar geliştirmektedir. 

Medroco, iki temel problemi çözmek amacıyla kurulmuştur. Bu problemlerden ilki, Dünya'da artan yaşlı nüfusun sağlıklı yaşama er. 

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2030 yılına kadar dünyada her 6 kişiden 1'i 60 yaş ve üzeri olması beklenmekte ve bu dönemde 60 yaş ve üzeri nüfusun payı 2020 yılında bilinen 1 milyar kişiden, 1,4 milyar kişiye yükselmesi öngörülmektedir. 2050 yılına kadar dünyanın 60 yaş ve üzeri nüfusu iki katına çıkarak 2,1 milyara ulaşması beklenmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde ise Japonya örneği gibi güncel yaşlı nüfus oranı %30'lara ulaşmıştır. Diğer yandan 2050 yılına kadar dünyanın 60 yaşın üzerindeki nüfusunun üçte ikisi düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşaması beklenmektedir.

Medroco'nun odaklandığı diğer problem ise orta ve az gelişmiş ülkelerdeki rehabilitasyon problemidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 270 Milyon nörolojik hasta bulunmaktadır. Bu hastaların 200 Milyonu yani %77'si orta ve az gelişmiş ülkelerde yaşamaktadır. Yine aynı raporda bu ülkelerde her bir milyon nüfus başına on kişiden daha az nitelikli terapist düştüğü belirtilmektedir. 

Medroco bu sorunları çözme amacı ile ev ortamında uzman olmadan da kullanılabilecek robotlar, giyilebilir teknolojiler ve cihazlar geliştirmektedir. Bu teknolojiler, uzman olmadan da kullanıcının kullanabileceği şekilde tasarlanmaktadır. Cihazlar, oyunlaştırılmış egzersizler sunarken bir yandan detaylı egzersiz verileri oluşturarak uzaktan bir uzmana iletilebilmesini sağlamaktadır. Bu sayede Medroco uzaktan ölçümleme ve ev ortamında yoğun oyunlaştırılmış egzersizlerle ilgili bireylerin yaşam kalitesini arttırmayı ve sağlık altyapısında verimlilik artışını sağlamayı hedeflemektedir. 

Ürünler

Denge, reflex ve zıplama yönelik oyunlaştırılmış egzersiz imkanı sunan, detaylı veriler toplayarak raporlaştırabilen, spor, rehabilitasyon ve wellness sektörlerinde kullanılabilecek bir donanım ürünüdür.

Kullanım Alanları
Spor, Rehabilitasyon, Yaşlı Bakımı
Sayfayı Paylaş :