ERKAY TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HİZ. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (Sakarya Teknokent) 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre faaliyet gösteren bir arge, danışmanlık ve eğitim kuruluşudur.

Şirket ana sözleşmesinde de belirtildiği gibi faaliyetlerini ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) yazılımlarının insan kaynakları modüllerini geliştirmek üzere görev tanımlarına uygunluk, bireysel performans değerleme ve personel eliminasyonu alanlarında yazılım programları geliştirilmektedir. Bunlara ek olarak Kobilerin kurumsallaşması, stratejik planlaması ve kurumsal performans ölçümü alanlarında da kurumsal danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilmektedir.

Erkay Teknoloji Geliştirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi; Sakarya ticaret siciline 25528 numara ile kayıtlı bir sermaye şirketidir. Şirketin mersis numarası ise 0361029343500017'dir. Ayrıca şirket Sakarya Gümrükönü Vergi Dairesinin 361 029 3435 numaralı kurumlar vergisi mükellefidir.

Ürünler

Çalışan ve aday personelin kişilik yapılarının Görev Tanımlarına Uygunluğunu AHP yöntemi ile belirleyen ve yanlış işe yerleştirmeleri önleyerek işgücü verimliliği sağlayan bir karar destek sistemi yazılımıdır.

Kullanım Alanları
Personel seçme, yerleştirme ve rotasyon kararlarını doğru bir şekilde yapılması için kullanılır.

İşletmenizde kullandığınız Makina-Teçhizat,Tesisat,Demirbaş,Araç,Yapı Bina gibi uygulama alanlarında ki Bakım, Onarım ve Ayarların planlanmasına yardımcı olur.

Kullanım Alanları
Endüstri işletmelerindeki İnsan Kaynakları Yönetiminde ve Üretim(MRP2) alanlarında kullanılır.

Çalışan ve aday personelin yasal olarak bulunması gereken bilgi ve belgeleri ile özel bilgilerinin tutulduğu diğer İK yazılımlarımızla entegre şekilde çalışan özlük işleri yazılımıdır.

Kullanım Alanları
İnsan Kaynakları Yönetimi sürecinde konu olacak her türlü bilgi ve belge kayıt altına alınmasında kullanılır

Çalışmalarda Yetersizlik gösteren personelin objektif kriterlere göre belirleyerek AHP, TOPSİS, BULANIK MANTIK gibi yöntemlerle bir olası eleme listesi oluşturan bir karar destek sistemi yazılımıdır.

Kullanım Alanları
Endüstri işletmelerindeki İnsan Kaynakları Yönetiminde kullanılır.

Kamu ve Özel Sektör hiyerarşileri ile uyumlu, Bireysel Performans Değerlendirme İşlemini 360 Yetkinlik Bazlı ve Hedef Bazlı yöntemlerle çözen bir karar destek sistemi yazılımıdır.

Kullanım Alanları
Kamu ve Özel Sektör'de, Bireysel Performans Değerlendirme İşlemini 360 Yetkinlik Bazlı ve Hedef Bazlı yöntemlerle çözmek için kullanılır.

Personelin ücretlendirilmesinde kullanılan tüm yasal prosedürleri içeren ücret çizelgesi (bordro) ile sayısal iş değerleme yöntemleri ile ücret tariflerini (skala) otomatik olarak hazırlayan bir yazılımdır.

Kullanım Alanları
Endüstri işletmelerindeki İnsan Kaynakları Yönetiminde kullanılır.
Sayfayı Paylaş :
Adres
ESENTEPE Mah. AKADEMİYOLU SOK. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ A BLOK 10 A / 118-119 54100 Serdivan / Sakarya
Business_logo
Sakarya Teknokent ile ilgili daha fazla bilgi almak için
İletişime Geçin