Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik Klavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Bu kılavuz Sakarya Teknokent’in kurumsal kimliğindeki görsel ögeleri, kapsamını ve uygulama kurallarını açıklıyor. Konuyla ilgili sipariş verecek ya da uygulamada görev alacak herkesin kılavuzu dikkatle okuması ve kuralları titizlikle uygulaması beklenmektedir. Sakarya Teknokent kurumsal kimliğini daha estetik, uyumlu, kolay anlaşılır bir görüntüyle pekiştirmek, kamuoyuna vereceğimiz olumlu mesajların sürekliliğini sağlayacaktır. Kurumsal kimlik ögelerinin, burada belirtilen kurallara uygun biçimde uyarlanması, çalışmanın en önemli yanını oluşturmaktadır. Kılavuzda olmayan diğer uygulamalarda onay alınmaksızın hareket edilememelidir.