ECOLAB KİMYA VE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş.

Firma Tanıtımı

Ecolab Kimya ve Biyoteknoloji A.Ş. Sakarya Üniversitesi Teknokent’te “Meyve Atığından Pektin ve Selüloz Üretimi ve Entegre Üretim Yöntemi Geliştirilmesi” adlı projenin kabul edilmesiyle kurulmuştur. Firmanın temel misyonu “yerel ve doğal kaynakları teknoloji ile katma değerli ürünlere dönüştürmektir”. Firma merkezi Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesindedir. Firmanın üretim yeri Geyve Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir ve Geyve ilçesinde Geyve Belediyesi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi yerleşkesi içinde bulunmaktadır. Üretim tesisi kuruluşunda KOSGEB İleri Girişmcilik Desteği alınmıştır.

Mevcut Üretim Modeli

Ecolab Kimya ve Biyoteknoloji A.Ş. kendi geliştirdiği üretim modelinde meyve üreticilerinin ürün seyreltme dönemlerinde topladıkları olgunlaşmamış ham meyveleri toplatarak işler. Mevcut üretim modelinde üretilen üç temel ürün (i) pektin, (ii) selüloz ve (iii) hemiselülozdur. Ham ayva ve elma başlıca hammaddelerdir. Ham meyve ilk olarak patent başvurusu yapılan yeşil kimya süreciyle işlenerek pektin elde edilir. Pektin üretiminden arta kalan meyve posası ikinci bir proses ile selüloza dönüştürülür. Selülozdan arta kalan renkli sıvı ise tamamı sıvı bir polimer olan hemiselülozdur. Bu üretim modelinde selülozun yıkanma aşamasında kullanılan su dışında hiçbir sanayi atığı çıkmaz. Firma Kasım 2023 itibari ile gerekli üretim izinlerini almıştır.

Mevcut üretim modelinde pektin talebe göre özelleştirilebilir. Saf/ağartılmış, tamponlu/tamponsuz, sıvı/toz şeklinde üç kategoride özelleştirme yapılabilir.

Ürünlerin Kullanım Alanları

  1. Pektin

Pektin, şeker ve asit ile birleştirildiğinde bir jel oluşturma yeteneğine sahiptir. İşte bu, reçel ve jölelerin yarı katı yapısını veren katkı malzemesidir. Kullanıldığı başlıca ürün grupları şekerleme, reçel, marmelat gibi kıvamlı ve şeker bileşeni yüksek ürünlerdir. Pektin, perakende satıştaki hedef kitle olan butik üretim yapan üreticiler dışında orta ve büyük ölçekli gıda üreticilerinin kullandığı bir yardımcı hammaddedir.

  1. Selüloz

Bir dizi yeşil kimya sürecinden geçirilen meyve posasından elde edilen selüloz çeşitli uygulamalar için kullanılabilir. Selüloz, selofan, rayon ve çeşitli kâğıt ürünleri gibi bir dizi ürüne işlenebilir. Tekstil sanayinde sürdürülebilir ürünlerin üretilmesinde ve tekstil ürünlerinin kumaş kalitesini arttırmak için kullanılır. Ayrıca, selüloz türevleri gıda, ilaç ve tekstil gibi bir dizi sektörde kullanılır. Örneğin, gıda sektöründe, karboksimetil selüloz (CMC) gibi selüloz türevleri kıvam artırıcı, stabilizatör veya emülgatör olarak kullanılır. Selüloz, üretici firmaların kullandığı bir yardımcı malzemedir. Perakende piyasada ise genellikle meyve lifi olarak satışa sunulur.

  1. Hemiselüloz

Hemiselüloz bitkilerin hücre duvarlarında bulunan, selüloz ve lignini tamamlayan, çeşitli şeker birimlerinden oluşan bir polisakkarit türüdür. Kimya sanayinde polimer olarak kullanılır. Yüksek nem tutma kapasitesi sayesinde çeşitli endüstrilerde nem tutucu ve stabilizatör olarak kullanılabilir. Ayrıca çevre dostu vegan tekstil boyasına dönüştürülebilir.

Ürünler

Patent süreci devam eden sıvı pektin yeşil kimya süreçleriyle ham meyveden elde edilir. Ağartma, kurutma gibi işlemlerden geçmediği için tamamen doğaldır ve kullanıldığı ürünün doğal yapısını bozmaz. Toz pektinin kullanımındaki suyla açma gibi ilave işlemlere gerek kalmadan direkt olarak kullanılabilir.

Kullanım Alanları
Reçel, pekmez, marmelat, kıvamlı içecekler gibi şekerli ürünlerde kıvam ajanı ve stabilizatör olarak kullanılır.

Doğal ayva selülozu

Kullanım Alanları
Diyet lifi olarak, gıda ürünlerinde stabilizatör olarak kullanılmaktadır.

Ham meyveden yeşil kimya süreçleriyle elde edilen toz pektin tamponlu/tamponsuz ve saf/ağartılmış şeklinde müşteri tercihlerine göre özelleştirilebilir.

Kullanım Alanları
Şekerleme, reçel, marmelat gibi şeker bileşeni yüksek ürünlerde kıvam ajanı olarak, salça, krem peynir, vb diğer ürünlerde ise stabilizatör olarak kullanılır.
Sayfayı Paylaş :