Akademisyenler İçin

Akademisyenler için neler sunuyoruz.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MEVZUATININ AKADEMİSYENLERE GETİRDİĞİ AVANTAJLAR AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR.

1) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Mevzuatı gereği SAÜ Öğretim Elemanları, Üniversite Yönetim Kurulu’ndan alacakları izin ile yapmakta oldukları/yapacakları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla,

  • Sakarya Teknokent’te şirket kurabilir,
  • Kurulu bir şirkete ortak olabilir,
  • Kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

2) Öğretim elemanları Teknokent’te faaliyet gösteren firmalarda tam zamanlı aylıklı/aylıksız, yarı zamanlı ya da mesai saatleri dışında çalışabilirler; danışmanlık yapabilirler.

3) Bölgede görevlendirilen öğretim elemanlarının bölge içerisinde elde edecekleri gelirler (Sadece Ar-Ge çalışmaları sonucunda olan), Gelir Vergisinden muaf olup, aynı zamanda Üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.

4) Öğretim elemanları Teknokentteki Ar-Ge şirketlerinde 2547 Sayılı Yasanın 38, 39. maddelerine göre part-time ve full-time görev alabilir.

5) Öğretim üyeleri sebatical (her altı yılda bir kez bir yıllık 7. yıl ücretli izni) Teknokentte geçirilebilir.

6) Teknokentte sürekli olarak istihdam edilecek kamu personeline kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam eder.

7) Görevlendirilen öğretim elemanlarının kadroları ile ilişkileri devam ettirilir ve bunlardan 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin bölgede geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434 Sayılı Kanunun 31. maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı kalır. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36. maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.

Paylaş :