Teknoloji Transfer Ofisi

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ (TTO)

Akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır.  Üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıları sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

MODÜL 1 - TANITIM, FARKINDALIK ve BİLGİLENDİRME EĞİTİM BİRİMİ
 • Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisinin tüm faaliyetlerinin web sayfasını, yazılı ve görsel basını ve sosyal medyayı kullanarak tanıtılması, TTO veri tabanının oluşturulması,
 • Akademisyen, öğrenci, araştırmacı, firma, kamu kurumları ve STK’ların birebir ziyaretlerinde bulunarak tarafların farkındalık bilgisinin arttırılmasını sağlayıcı faaliyetlerin organize edilmesi,
 • Eğitim, konferans, seminer, workshop, tanıtım / bilgilendirme toplantıları, proje yarışmaları planlanması, organize edilmesi ve duyurulması,
 • Dış paydaşların düzenlediği etkinliklere (çalıştay, fuar, toplantı vs.) katılımın sağlanması,
 • Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi personelinin nitelik ve yetkinliklerinin arttırılmasını sağlayacak eğitimlerin koordinasyonunu sağlanması ve takip edilmesi,
MODÜL 2 – PROJE DESTEK BİRİMİ

Üniversitede üretilen, FSMH değeri taşıyan, Sanayide kullanılabilecek, Akademik bilginin çoğalmasına yardımcı olarak, Ticarileşme ve/veya şirketleşme faaliyetlerine yönlendirmek.

MODÜL 3 - ÜNİVERSİTE, SANAYİ İŞBİRLİĞİ BİRİMİ

Üniversite sanayi iş birliği kapsamındaki teknoloji transferi, Üniversitelerle sanayiciler arasında bilgi, deneyim ve etkileşimi içeren kapsamlı bir süreçtir.

Ülkemizde yapılan akademik çalışmaların çoğu ticarileştirilmeden kaybolup gitmekte ve sanayi kuruluşları mevcut veya karşılaşılabilecek olası sorunların akademik ve bilimsel bakış açısıyla çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

 • Akademisyen araştırma yeteneklerinin inovasyon yönetimi ile geliştirilerek Üniversite-Sanayi entegrasyonu oluşturulması,
 • Akademik çalışmaların ticarileştirilmesi,
 • Sanayi firmalarının devlet teşvik programlarından faydalanması,
 • Akademik dünya ile iş dünyası arasında köprü kurarak profesyonel işbirliğinin oluşturulması,
 • Üniversite laboratuvarlarının sanayi kurumları tarafından etkin bir şekilde kullanılması ve
 • Üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin finansal gücü birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik fayda sağlamaktadır.

 

MODÜL 4-FİKRİ, SINAİ MÜLKİYET HAKLARI BİRİMİ

Üniversitemizdeki bilimsel çalışmalar sırasında ortaya çıkan buluşların PATENT hakkı ile koruma altına alınmasını sağlamak ve ticarileştirmek,

Üniversite Sanayi İş birliği çerçevesindeki çalışmalar sırasında ortaya çıkan buluşların PATENT hakkı ile koruma altına alınmasını sağlamak ve ticarileştirmektir.

Sınai mülkiyet sistemi içerisinde, girişimci firma/akademisyen/öğrencilerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde TPE işbirliği ile eğitim, seminer gibi etkinlikler organize edilerek fikri sınai mülkiyet hakları konusundaki farkındalık arttırılmaktadır.

MODÜL 5-GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME BİRİMİ

İleri teknoloji ve Ar-Ge niteliği olan ve yüksek katma değerli iş fikirlerinin desteklenerek girişimcilik potansiyelini harekete geçmesini sağlayarak yönetişim mekanizmasının kurulması, girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması, teknoloji ve yenilik odaklı şirketlerin sayılarının arttırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.

Üniversitelerdeki akademisyenleri, öğrencileri ve genç girişimcileri,

Teknokent bünyesinde Start-up ya da spin-off şirket kurmaları için teşvik ederek her aşamada destek,

Girişimcilik fon destekleri çağrılarını takip etme ve bilgilendirme,

KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın girişimcilik hibe desteklerinden yararlanmaları için başvuru sürecinden itibaren her aşamada danışmanlık ve mentorlük,

Şirket kuruluşu öncesi ön-inkübasyon(ön-kuluçka), şirket kuruluşu sonrası inkübasyon(kuluçka) hizmetlerinden yararlandırma,

Paylaş :