Girişimciler İçin

Girişimciler için neler sunuyoruz.

İleri teknoloji ve Ar-Ge niteliği olan ve yüksek katma değerli iş fikirlerinin desteklenerek girişimcilik potansiyelini harekete geçmesini sağlayarak yönetişim mekanizmasının kurulması, girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması, teknoloji ve yenilik odaklı şirketlerin sayılarının arttırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.

Üniversitelerdeki akademisyenleri, öğrencileri ve genç girişimcileri,

  • Teknokent bünyesinde Start-up ya da spin-off şirket kurmaları için teşvik ederek her aşamada destek,
  • Girişimcilik fon destekleri çağrılarını takip etme ve bilgilendirme,
  • KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın girişimcilik hibe desteklerinden yararlanmaları için başvuru sürecinden itibaren her aşamada danışmanlık ve mentorlük,
  • Şirket kuruluşu öncesi ön-inkübasyon(ön-kuluçka), şirket kuruluşu sonrası inkübasyon(kuluçka) hizmetlerinden yararlandırma,
Paylaş :